Ringenäs skjutfält - Har du hört den om fjärilen, blomman och elden...?

Om publikationen

Löpnummer: 2019:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101:1084

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida på broschyren med en blå blomma och en mörkgökbi.

Det är nästan som en saga. Den om hur fjärilen, alkonblåvinge, löser livspusslet kring att äta, att inte bli uppäten och konsten att bli fler.

Fjärilshonan lägger sina ägg på knopparna hos växten klockgentiana som trivs i öppna, lite fuktiga hed- och gräsmarker. Efter några dagar kläcks äggen och larven kryper in i blomman. Någon vecka senare lämnar larven blomman och blir upplockad av myror. Det ska
vara en särskild art av rödmyror, det som de flesta av
oss kallar ”pissmyror”, för att ta hand om larverna. Myrorna ”mjölkar” larven på en sockerhaltig vätska som larven utsöndrar.

Kontakt