Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regionalt program 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
577-4637-17
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området kan utgöras av mark, vatten, sediment och/eller byggnader och anläggningar.

Kontakt