Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
204
Publikationstyp:
Rapport

Hallands regionala handlingsplan för landsbygds-, havs- och fiskeriprogrammen är det styrdokument som visar hur programmålen ska nås i länet under 2014-2020 samt förlängningsåren 2021 och 2022.

De förändringar som gäller från 2022 finns inte med i dokumentet utan presenteras på vår webb.

Regional handlingsplan 2022 Länk till annan webbplats.

I handlingsplanen beskrivs olika stöd, deras syfte samt vilka ansökningar som prioriteras och varför. Havs- och fiskeriprogrammet berörs i handlingsplanen främst i partnerskap, fondsamverkan, kommunikationsplan och uppföljning.

För att anpassa programmen till regionala förhållanden har Länsstyrelsen identifierat prioriterade insatser utifrån länets behov och förutsättningar inom ramen för programmålen. Detta gjordes med hjälp av en SWOT-analys samt genom samrådsmöten med partnerskapet för landsbygds-, havs- och fiskeriprogrammen. Partnerskapet kommer att delta i alla faser av programmen, bland annat genom att sprida information.

Följande områden har pekats ut som särskilt viktiga för länet i de kommande landsbygds-, havs- och fiskeriprogrammen:

• hållbar användning av landskap och vattenområden med tillhörande organismer
• lönsamhet och utveckling av gröna näringar, fiske och vattenbruk
• företagsutveckling, produktutveckling och marknadsföring
• infrastruktur och service på landsbygden
• kunskaps- och informationsspridning
• samverkan

Uppgifter om kvarvarande budget finns här på denna webbplats under respektive stöd.

Kontakt