Regional åtgärdsplan för kalkning av sjöar och vattendrag i Hallands län 2011-2015

Om publikationen

Löpnummer: 2010:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 314

Publikationstyp: Strategi

Hallands län tillhör det område i Sverige som drabbats hårdast av försurningen. I den kartläggning av försurningsläget 1980, som gjordes på uppdrag av dåvarande Fiskeristyrelsen, konstaterades att mörten försvunnit från 29 % och var skadad i ytterligare 54 % av Hallands sjöar. För abborrens del var motsvarande siffror 3 % respektive 60 %.

Det allvarliga försurningsläget har därefter belagts genom bl.a. de riksomfattande sjöinventeringar som genomförts. Resultaten från 239 halländska sjöar från inventeringen 1985 antyder att alkaliniteten minskat med mer än en fjärdedel i drygt 90 % av de undersökta sjöarna. Beräkningar som gjorts utifrån sjöinventeringen 1990 ger en andel försurade sjöar i länet på lite mer än 70 %.

Kontakt