Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Enligt 4 kap. 33 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) får länsstyrelsen, om det fordras omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst, ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av insatsen, vilket då inkluderar samtlig verksamhet och samtliga ansvarsområden som omfattas av kommunens organisation för räddningstjänst. I planen används begreppet övertagande av omfattande räddningsinsatser, taget från FSO, som ett tillika
begrepp till övertagande av ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Som följer av 4 kap. 34 §FSO ska länsstyrelsen upprätta de planer som behövs efter att ha hört kommunerna och berörda myndigheter i länet.

 

Syftet med denna plan för övertagande av omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst är
att klargöra Länsstyrelsen i Hallands läns ansvar enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Planen beskriver de ansvarsförhållanden och förfarande som råder vid ett sådant övertagande.

Kontakt