Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning 2020- 2022

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
400-9020-19
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Framsidan av rapporten, foto över pågående nybyggnad av hotell vid Halmstads resecentrum.

Detta PM om treårig tillsynsvägledningsplan utförs i enlighet med kravet i plan- och byggförordning 8 kap 16 § och är en del i den gemensamma tillsyns- och tillsynsväg-ledningsplanen för Samhällsbyggnadsenheten.

 

Kontakt