Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning 2020- 2022

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 400-9020-19

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 10

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Framsidan av rapporten, foto över pågående nybyggnad av hotell vid Halmstads resecentrum.

Detta PM om treårig tillsynsvägledningsplan utförs i enlighet med kravet i plan- och byggförordning 8 kap 16 § och är en del i den gemensamma tillsyns- och tillsynsväg-ledningsplanen för Samhällsbyggnadsenheten.

 

Kontakt