Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Övergivna mulljordar i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
59
Publikationstyp:
Rapport
Framsida Övergivna mulljordar i Hallands län

Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikades Sveriges jordbruksmark ut i en stor nationell satsning. Mycket av den nya marken var mulljordar (så kallad organogen jord) med olika typer av torv. När dränerade torvjordar bryts ned avgår stora mängder växthusgaser till atmosfären.

Med hjälp av GIS-analys har övergivna ytor med torvjord som tidigare använts som jordbruksmark lokaliserats. Ett urval av dessa ytor, vilket baserats på en analys av vegetationsindex, har undersökts på plats i fält. I rapporten diskuteras även åtgärder som återvätning, skogsproduktion och paludikultur. I Halland finns det cirka 720 hektar övergiven torvjord med en medelstorlek på 2 hektar.

Kontakt