Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Narkotikaspår i avloppsvattnet

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Regeringen har inom ANDT-politiken satt som ett övergripande mål, ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”. Vidare finns sex delmål som vart och ett följs med ett antal insatsområden.

Det regionala ANDT-arbetet samordnas av Länsstyrelsen genom preventionsnätverket som 2017 gemensamt kom fram till att vi behöver ha en ännu bättre lägesbild för att veta om utvecklingen följer regeringens övergripande mål och att veta hur stort det faktiska narkotikabruket i Halland är.

Regeringen har också satt upp ett mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Under de senaste åren har antalet dödsfall som orsakats av läkemedels- och narkotikaförgiftningar ökat, denna dödlighet slår inte jämlikt i befolkningen.

Kontakt