Mästockafältet - Naturvärden och militär verksamhet

Om publikationen

Löpnummer: 2019:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 32

Publikationstyp: Broschyr/folder

Broschyrens framsida. Fågel på torrt gräs och rostigt föremål.

Vi vill med denna broschyr ge en kortfattad presentation i ord och bild av Mästocka skjutfält.

Broschyren riktar sig i första hand till den besökande allmänheten men också till militär personal som vill veta mer om fältets natur.

Tonvikten ligger på en beskrivning av fältets intressanta och skiftande natur – skog, myr, hed och äng – en natur som åtminstone delvis är tillgänglig för den ”civile” besökaren. Den militära verksamheten presenteras i slutet av broschyren.

Kontakt