Mästockafältet - Inventering och skötselplan för naturvården

Om publikationen

Löpnummer: 2019:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 132

Publikationstyp: Rapport

Skötselplanens framsida med foton över området.

Denna rapport redovisar naturvärdena på Mästocka skjutfält samt en skötselplan för dessa.

Här finns jättelika myrkomplex bevarade och genom militärens skötselåtgärder har här också bevarats en magnifik rest av Hallands ljunghedar ”ryorna”.

76 rödlistade arter är kända från skjutfältet och delar av skjutfältet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000.

Kontakt