Lantbruksnytt mars 2020

Om publikationen

Löpnummer: Nr 1 mars 2020

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 16

Publikationstyp: Tidning

Lantbruksnytt ges ut av Länsstyrelsen och riktar sig till lantbrukare och företagare på den halländska landsbygden. Vi erbjuder kurser och rådgivningar inom områdena ekologisk produktion, ett rikt odlingslandskap, växtskyddsmedel, greppa näringen, service på landsbygden samt skapa nya jobb.

Kontakt