Lantbruksnytt mars 2020

Om publikationen

Löpnummer:
Nr 1 mars 2020
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Tidning

Lantbruksnytt ges ut av Länsstyrelsen och riktar sig till lantbrukare och företagare på den halländska landsbygden. Vi erbjuder kurser och rådgivningar inom områdena ekologisk produktion, ett rikt odlingslandskap, växtskyddsmedel, greppa näringen, service på landsbygden samt skapa nya jobb.

Kontakt