Lantbruksnytt mars 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 8

Publikationstyp: Tidning

framsida broschyr lantbruksnytt 2018

Lantbruksnytt ges ut av Länsstyrelsen och riktar sig till lantbrukare och företagare på den halländska landsbygden. Vi erbjuder kurser och rådgivningar inom områdena ekologisk produktion, ett rikt odlingslandskap, växtskyddsmedel, greppa näringen, service på landsbygden samt skapa nya jobb.

Datum för just dessa kurser och rådgivningar har passerat, men de inspirerande artiklarna är alltid aktuella.

Kontakt