Lantbruksnytt mars 2016

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 8

Publikationstyp: Tidning

Framsida broschyr lantbruksnytt 2016

Lantbruksnytt ges ut av Länsstyrelsen och riktar sig till lantbrukare och företagare på den halländska landsbygden. Vi erbjuder kurser och rådgivningar inom områdena ekologisk produktion, ett rikt odlingslandskap, växtskyddsmedel, greppa näringen, service på landsbygden samt skapa nya jobb. I detta nummer har vi temat ”Dina miljöinsatser är viktiga - sök ersättning för ditt arbete”

Datum för just dessa kurser och rådgivningar har passerat, men de inspirerande artiklarna är alltid aktuella.

Kontakt