Lantbruksnytt maj 2021

Om publikationen

Löpnummer:
Nummer 1 maj 2021
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Tidning
Omslag till Landbsygdsnytt, maj 2021. En människa går ut på en brygga med vågigt hav omkring sig.

Lantbruksnytt ges ut av Länsstyrelsen och riktar sig till lantbrukare och företagare på den halländska landsbygden. Vi erbjuder kurser och rådgivningar inom områdena ekologisk produktion, ett rikt odlingslandskap, växtskyddsmedel, greppa näringen, service på landsbygden samt skapa nya jobb.

I detta nummer kan du läsa om bland annat bygdemedel, möjligheter med e-handel och projektet KomUt - kompetensutveckling i skogen.

Kontakt