Lantbruksnytt december 2015

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Tidning
framsida lantbruksnytt december 2015

Lantbruksnytt ges ut av Länsstyrelsen och riktar sig till lantbrukare och företagare på den halländska landsbygden. Vi erbjuder kurser och rådgivningar inom områdena ekologisk produktion, ett rikt odlingslandskap, växtskyddsmedel, greppa näringen, service på landsbygden samt skapa nya jobb. I detta nummer har vi temat ”Nya stödmöjligheter med landsbygdsprogrammet”.

Datum för just dessa kurser och rådgivningar har passerat, men de inspirerande artiklarna är alltid aktuella.

Kontakt