Inventering av nedlagda deponier i Varbergs kommun

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 577-6936-13

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Varbergs kommun under 2015 inventerat nedlagda deponier.

Totalt inventerades 20 deponier. Av dessa hamnade tretton deponier i riskklass 2 och sju i riskklass 3. De deponier som har fått en hög riskklass är de där det behövs ytterligare utredning och eventuellt även någon form av åtgärd.

Kontakt