Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av nedlagda deponier i Varbergs kommun

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
577-6936-13
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Varbergs kommun under 2015 inventerat nedlagda deponier.

Totalt inventerades 20 deponier. Av dessa hamnade tretton deponier i riskklass 2 och sju i riskklass 3. De deponier som har fått en hög riskklass är de där det behövs ytterligare utredning och eventuellt även någon form av åtgärd.

Kontakt