Inventering av nedlagda deponier i Laholms kommun

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 577-6936-13

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen och Laholms kommun har under hösten 2014 till och med våren 2015 arbetat med ett projekt där länsstyrelsen har inventerat de nedlagda deponierna.

Totalt inventerades 24 deponier. Av dessa hamnade femton deponier i riskklass 2 och nio stycken i riskklass 3. Inventeringen har varit viktig både för att få kännedom om deponiernas lokalisering, vilken i många fall har varit bristfällig, och för att få en bedömning av riskerna för människors hälsa och miljön.

Kontakt