Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av nedlagda deponier i Kungsbacka kommun

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
577-6936-13
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen och Kungsbacka kommun har under hösten 2014 till och med våren 2015 arbetat med ett projekt där länsstyrelsen har inventerat de nedlagda deponierna.

Totalt inventerades 16 deponier. Av dessa hamnade två deponier i riskklass 1, åtta deponier i riskklass 2, fem stycken i riskklass 3 och en i riskklass 4. De deponier som fått en hög riskklass (1 och 2) är de där det behövs ytterligare utredning och som eventuellt även behöver åtgärdas.

Kontakt