Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av nedlagda deponier i Hylte kommun

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
577-6936-13
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Hallands län och Hylte kommun inventerade deponier i Hylte kommun under 2015.

Totalt finns uppgifter om att det ska ha funnits 20 deponier i Hylte kommun. Av dessa har 14 deponier inventerats. En deponi utgick från inventeringen för att den är pågående och fem stycken har inte kunnat inventeras på grund av bristfällig information och/eller osäker lokalisering. Av de inventerade deponierna hamnade Gammalsbos deponi utanför Torup i riskklass 1. Nio deponier tilldelades riskklass 2 och fyra deponier riskklass 3.

Kontakt