Inventering av nedlagda deponier i Hylte kommun

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 577-6936-13

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Hallands län och Hylte kommun inventerade deponier i Hylte kommun under 2015.

Totalt finns uppgifter om att det ska ha funnits 20 deponier i Hylte kommun. Av dessa har 14 deponier inventerats. En deponi utgick från inventeringen för att den är pågående och fem stycken har inte kunnat inventeras p.g.a. bristfällig information och/eller osäker lokalisering. Av de inventerade deponierna hamnade Gammalsbos deponi utanför Torup i riskklass 1. Nio deponier tilldelades riskklass 2 och fyra deponier risklass 3.

Kontakt