Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av nedlagda deponier i Falkenbergs kommun

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
577-6936-13
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Hallands län och Falkenbergs kommun inventerade nedlagda deponier i kommunen under 2015.

Inventeringen innefattade dels en riskbedömning av deponierna och även en prioriteringsgrund för eventuella åtgärdsbehov.


Totalt inventerades 27 deponier. Av dessa hamnade en deponi i riskklass 1, 14 deponier i riskklass 2 och 12 deponier i riskklass 3. De deponier som fått en hög riskklass är de där det behövs ytterligare utredning och som eventuellt även behöver åtgärdas.

 

Kontakt