Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av nedlagda deponier Halmstads kommun

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
577-6936-13
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har på uppdrag av Halmstads kommun under hösten 2014 till och med våren 2015 arbetat med ett projekt där länsstyrelsen har inventerat nedlagda deponier.

Totalt inventerades 43 deponier. Av dessa hamnade en deponi i riskklass 1, tjugotvå i riskklass 2, arton i riskklass 3 och två i riskklass 4. De deponier som har fått en hög riskklass (1 och 2) är de där det behövs ytterligare utredning och eventuellt även någon form av åtgärd.

Kontakt