Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
801-13119-2018
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-118-3
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Det är ett samhälleligt ansvar att säkerställa att alla människor som är utsatta för våld får det stöd och skydd de har rätt till. Så ser det inte alltid ut i praktiken. För att åtgärda de glapp som finns måste arbetet ske på flera nivåer.

Det här metodstödet har tagits fram till er som arbetar i ideell sektor, kommun eller landsting.

Syftet med Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer är att ni ska få ta del av verktyg som kan stärka ert arbete med att tillgängliggöra samhällets skydd och stöd till alla, inklusive de som idag har ett svagt samhälleligt skydd.

I det här metodstödet utforskar vi hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge passande och jämlikt stöd vid våld i nära relationer. Förhoppningen är att det ska bidra till att stärka samhällets viktiga insatser för att upptäcka och ge stöd till alla våldsutsatta oavsett livssituation.

Kontakt