Hotade åkerogräs i Halland

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 21

Publikationstyp: Broschyr/folder

Länsstyrelsen i Hallands län samverkar mellan olika verksamhetsområden med arbetet att värna om hotade arter. Denna broschyr är ett led i detta arbete. Syftet är att informera och sprida kunskap om hotade åkerogräs och vad man kan göra för att gynna dem och öka deras möjligheter att finnas kvar i vårt jordbrukslandskap.

Kontakt