Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hotade åkerogräs i Halland

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Länsstyrelsen i Hallands län samverkar mellan olika verksamhetsområden med arbetet att värna om hotade arter. Denna broschyr är ett led i detta arbete. Syftet är att informera och sprida kunskap om hotade åkerogräs och vad man kan göra för att gynna dem och öka deras möjligheter att finnas kvar i vårt jordbrukslandskap.

Kontakt