Hökafältet 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:13
Diarienummer:
510-5613-21
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport
Framsida på rapport

Under framförallt 2019 utfördes arbeten, schaktning och omläggning av diken, på norra Hökafältet för att etablera kustnära våtmarker för att attrahera våtmarksfåglar. Vid den största vattenmängden under vårfloden täckte vattenspeglarna upp till 30-40 hektar. För att dokumentera vad detta arbete lett till för fåglarna utförde Ulf Ottosson under våren 2020 en inventering av fågelfaunan under 6 besök. Totalt bedömdes drygt 200 par (203-218) av 22 arter fåglar häcka i området. Två arter; snatterand och fisktärna bedöms som osäkra häckare. Området har också stor betydelse för rastande vadare och änder. Förslag ges på hur området skulle kunna utvecklas.

Kontakt