Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Havsmurarbiet (EN) i Sverige

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Inom arbetet med nationella åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), har programmet för havsmurarbi varit viktigt för att sätta fokus på behovet av skötsel av våra kustnära sandmarker. Kontinuerlig störning och hävd för att skapa mosaiker av blomrika miljöer och öppen sand är viktiga inslag i skötseln. Blomrikedom innebär pollen- och nektarresurser och sandblottor blir bomiljöer vilket gynnar många fler arter och skapar en hög biologisk mångfald.

Den här rapporten är en sammanställning av de erfarenheter och uppföljning av åtgärder och inventeringar som gjorts inom ÅGP för havsmurarbi i Halland och Skåne, 2006-2015.

Kontakt