Hallands sandkust- en plats för både människa och natur

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Under 1800-talet påbörjades insatser för att begränsa sandflykten genom att så in sandgräs och plantera bergtall. Åtgärderna var så framgångsrika att vi idag har ett omvänt problem - sanden ligger alltför stilla och många djur och växter som lever i dessa marker har svårt att klara sig. I broschyren beskrivs åtgärder som genomförs i kustnära sandmarker och varför de behövs.

Kontakt