Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hallands Kustvattenkontroll 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inte angivet
Diarienummer:
Inte angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
79
Publikationstyp:
Rapport
Framsida med bilder av vattenprovtagning

Under 2018 har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB tillsammans med samarbetspartnerna WEAQ AB (Lars Edler), Northern Supply Services AB och SYN-LAB (f d ALcontrol AB) genomfört undersökningar av hydrografi och växtplankton i den samordnade kustvattenkontrollen i Halland. Syftet med undersökningarna var framför allt att bedöma tillståndet och kunna ge underlag för förändringar i kustvattnet sett i ett längre tidsperspektiv.

Kontakt