Hallands Kustvattenkontroll 2018

Om publikationen

Löpnummer: Inte angivet

Diarienummer: Inte angivet

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 79

Publikationstyp: Rapport

Framsida med bilder av vattenprovtagning

Under 2018 har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB tillsammans med samarbetspartnerna WEAQ AB (Lars Edler), Northern Supply Services AB och SYN-LAB (f d ALcontrol AB) genomfört undersökningar av hydrografi och växtplankton i den samordnade kustvattenkontrollen i Halland. Syftet med undersökningarna var framför allt att bedöma tillståndet och kunna ge underlag för förändringar i kustvattnet sett i ett längre tidsperspektiv.

Kontakt