Grön infrastruktur - Regional handlingsplan för Hallands län, version 1

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
188
Publikationstyp:
Rapport
framsida rapport

Nu finns en första version av Regional handlingsplan för grön infrastruktur framtagen. Rapporten är en del av redovisningen av länsstyrelsernas uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Underlaget som tagits fram är ingen färdig handlingsplan med konkreta åtgärder utan kan ses som en plattform inför ett fortsatt arbete med grön infrastruktur i samverkan med landskapets aktörer.

Rapporten består till största delen av nulägesbeskrivning av ett antal naturtyper och miljöer, som tagits fram utifrån den kunskap vi har på Länsstyrelsen och i samverkan med Skogsstyrelsen. Grön infrastruktur sätts också i ett större sammanhang, med beskrivning av syfte, bakgrund och förhållande till andra processer. Dessutom ingår exempel på hotbilder och utmaningar samt pågående processer, åtgärder och möjligheter vi ser som kan bidra till att utveckla arbetet med grön infrastruktur.

Kontakt