Förlorade fiskeredskap 2019

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

En studie av spökredskap i norra Halland

Arbetet beskrivet i denna rapport fokuserar på problematiken kring förlorade hummer- och krabbtinor längs Hallands norra kust.

Undersökningarna syftade dels till att testa två olika metoder för att lokalisera spökredskap samt att beskriva eventuell förekomst av förlorade fiskeredskap.

(Rapporten är ett projekt inom LOVA, lokala vattenvårdsprojekt).


Kontakt