Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskvandring vid Herting 2000-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:10
Diarienummer:
537-7859-20
ISBN/ISSN-nr:
1101–1084
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av publikationen

Hertings kraftverk i Ätran utgjorde tidigare ett besvärligt hinder där den enda möjliga
vandringsvägen i uppströms riktning var genom en brant teknisk fiskväg. I syfte att
kontrollera fiskvägens funktion samt de vandrande beståndens storlek och karaktär har
fiskvandringen övervakats med en elektronisk fiskräknare och manuella
stickprovskontroller sedan år 2000.

Kontakt