Fiskeregler i havet i Halland län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida fiskebroschyr

Halland är ett av Sveriges största fiskelän med ett varierat och mångsidigt fiske. I denna broschyr har vi samlat ett urval av de fiskeregler som gäller i havet i Hallands län.

Broschyren kan du läsa här på webben eller så väljer du att spara ner och skriva ut den som ett häfte. Vi hoppas att din fisketur ska bli trevlig och spännande!

I broschyren hittar du även kartor över fredningsområden för fisk i länet.

Fiskereglerna ändras kontinuerligt. Uppgifterna i denna broschyr är aktuella vid publiceringstillfället (juni 2020). På Havs- och Vattenmyndighetens webbplats www.havochvatten.selänk till annan webbplats hittar du alltid aktuell lagstiftning.

Kontakt