Enkel sammanfattning av inventeringsinsatser gjorda för stinkpadda i Hallands län 2005

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår:

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Under 2005 har det genomförts inventeringar och uppföljningar av stinkpadda Bufo calamita i Hallands län.
Inventeringarna har utförts av fem personer och detta dokument är en enkel sammanställning av årets insatser och nuvarande status för stinkpadda i Halland.

Kontakt