Enkel sammanfattning av inventeringsinsatser gjorda för stinkpadda i Hallands län 2005

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport

Under 2005 har det genomförts inventeringar och uppföljningar av stinkpadda Bufo calamita i Hallands län.
Inventeringarna har utförts av fem personer och detta dokument är en enkel sammanställning av årets insatser och nuvarande status för stinkpadda i Halland.

Kontakt