Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Energiläget i Halland 2016/2017– en målstyrd energi- och klimatuppföljning

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att samordna länets arbete inom energi- och klimatområdet för att nå de mål som den nationella politiken satt upp. Region Halland har regeringens uppdrag att leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet. Rapporten
Energiläget i Halland 2016/2017 – en målstyrd energi- och klimatuppföljning är framtagen i samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Halland utifrån våra respektive uppdrag. Rapporten ger en bild av hur det ser ut i länet i förhållande till uppsatta mål och var vi befinner oss jämfört med övriga Sverige och världen när det gäller energiomställning och klimatpåverkan.

Kontakt