Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

En introduktion till totalförsvar

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Fotografi på barn som lyser med ficklampa och skriver i ett anteckningsblock. Framsidan på broschyren.

Efter att säkerhetsläget i vårt närområde försämrats beslutade riksdagen i juni 2015 att planeringen för totalförsvaret skulle återupptas.

Uppdelning i foldern:

Det här är totalförsvaret: Den inledande delen är en kort historisk tillbakablick. Att känna till var idén om totalförsvaret kommer ifrån och hur man gjorde förr är en viktig pusselbit för att förstå vad vi ska göra idag.

Därför behövs totalförsvaret: Det förändrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde gör att totalförsvaret behövs. Om du inte vet varför planeringen återupptas är det svårt att driva frågan i din organisation. Därför är en förståelse för omvärlden också viktig.

Så bygger vi ett nytt totalförsvar: Avslutningsvis ger den här introduktionen en finger-visning om hur arbetet med att bygga upp ett nytt totalförsvar kan påbörjas. Förhoppningen är att introduktionen ska hjälpa dig att sortera och prioritera bland alla de uppgifter vi behöver arbeta med framöver.

Kontakt