Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ekologisk produktion i Halland - statistik

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Annan
Omslagsbild på dokumentet

Publikationen är en sammanställning över statistik för den ekologiska produktionen i Halland för åren 2010 till 2020. Den omfattar arealer, grödor, djur samt antal företagare. För valda delar jämförs den med motsvarande siffror för landet. Statistiska data är hämtad från Jordbruksverkets statistikdatabas.

Kontakt