Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Illustrerade bilder av vindkraftverk, hus och en buss - framsidan av rapporten

En av vår tids stora utmaningar är att bryta trenden
av ökade utsläpp av växthusgaser till atmosfären som leder till ett förändrat klimat. Riksdagen har formulerat 16 miljömål för att beskriva det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Målet ”begränsad klimatpåverkan” formuleras:
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Den här checklistan har tagits fram av Ekologigruppen AB i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län. Rådande forskning, studier, nationella och regionala mål och strategier inom klimatområden samt Länsstyrelsernas dokument ”Planera för hållbarhet. Energiaspekter i fysisk planering – översiktsplaner” har legat till grund för checklistan.

Kontakt