Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Biskopstorp

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder.

Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför det lilla samhället känt som ett naturområde av bästa halländska märke. I områdets många sluttningar och branter finns några av Hallands äldsta och mest värdefulla gammelskogar av bok och ek. Naturreservat
invigdes 2013. Med sina drygt 900 hektar är reservatet ett av de större i Sydsverige.

Biskopstorp har tack vare sina skimrande bokskogar och kuperade terräng länge varit ett omtyckt utflyktsmål. Ett av målen för naturreservatet är att göra området mera tillgängligt för friluftslivet. Därför har det anlagts stigar, rastplatser och parkeringsplatser.

Det finns nu elva vandringsslingor i naturreservatet. Däribland finns två tillgänglighetsanpassade leder, TG-leder, där man kan ta sig fram om man är rullstolsburen eller har en barnvagn. Slingorna är sammanlänkade så det går att gå längre genom att binda ihop fler slingor.

Kontakt