Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Annan

Målet med denna sammanställning av bidrag är att underlätta för kommuner, föreningar, vattenråd, företag och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård, åtgärder och restaurering. Listan ska ge en övergripande introduktion kring de bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. För att få den senaste informationen är det viktigt att du alltid går vidare till de länkar vi hänvisar till då vi inte har möjlighet att uppdatera denna sammanställning mer än ett par gånger per år.

Listan på bidrag utgår ifrån de medel som uttryckligen är avsatta för åtgärder i vatten men inom flera andra områden kan det finnas bidrag att söka som kan inriktas på vatten, till exempel inom olika landsbygdsstöd. Generellt gäller att EU-medel kan kombineras med andra medel såsom statliga eller kommunala medel. Men vanligtvis kan inte olika statliga medel kombineras med varandra.

Kontakta ansvarig myndighet för besked om vad som gäller för just det bidrag du är intresserad av.

Länsstyrelsen Västra Götalands län har på sin webbplats en sammanställning över stöd och bidrag för att nå miljömålen

Kontakt