Ägardirektiv till allmän nytta

Om publikationen

Löpnummer:
2015:50
Diarienummer:
405-30358-2015
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-028-5
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Inför 2015 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att särskilt föra fram behovet av att kommunerna i ägardirektiven till sina bostadsföretag betonar deras allmännyttiga och sociala roll. I det uppdraget är Skåne samordnande län.

Länsstyrelserna har kartlagt kommunernas ägardirektiv till sina kommunala bostadsaktiebolag. Rapporten ”Ägardirektiv till allmän nytta” redovisar resultaten av denna kartläggning och utgör en del av länsstyrelsernas redovisning till regeringen.

Kontakt