2021:07 Biotopkartering av Genevadsåns vattensystem

Om publikationen

Löpnummer:
2021:07
Diarienummer:
5339-2021
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
180
Publikationstyp:
Rapport

Inom ramen för det EU-finansierade projektet GRIP on Life har NaturFokus AB tillsammans med WaterCircle AB under hösten 2020 och våren 2021 biotopkarterat 13 vattendrag som ingår i Genevadsåns avrinningsområde.

Tabellerna i denna rapport är inte tillgängliga så behöver ytterligare tillgänglighetsanpassning göras kontakta Länsstyrelsen i Hallands län.

Kontakt