2021:06 Tips på medeltida besöksmål i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2021:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av publikationen

På arkeologidagen 2021 kommer Länsstyrelsen i Hallands län, tillsammans med Region Halland och Hallands Länsmuseer och i ytterligare samverkan med Himleådagens arrangemang, Rian i Falkenberg samt Kula AB att genomföra flera spännande guidningar på olika medeltida besöksmål i olika delar av länet. I denna folder samlar vi även information om andra besöksvänliga medeltida platser som på så vis kan utgöra underlag för en arkeologidag på egen hand – när man vill. Men på just arkeologidagen den 29 augusti vill vi särskilt tipsa om de guidningar som då sker.

Kontakt