Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2021:05 Hallands Kustvattenkontroll. Hydrografi och Växtplankton. Årsrapport 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:05
Diarienummer:
502-4471-2021
ISBN/ISSN-nr:
1101–1084
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
90
Publikationstyp:
Rapport
Omslag för Hallands Kustvattenkontroll. Hydrografi och Växtplankton. Årsrapport 2020

Under 2020 har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB tillsammans med samarbetspartnerna WEAQ AB (Lars Edler), Northern Supply Services AB och SYNLAB genomfört undersökningar av hydrografi och växtplankton i den samordnade kustvattenkontrollen i Halland. Syftet med undersökningarna var framför allt att bedöma tillståndet och kunna ge underlag för förändringar i kustvattnet sett i ett längre tidsperspektiv.

Kontakt