2021:04 Uppföljning i naturreservatet Biskopstorp under 2019–2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:04
Diarienummer:
512-2885-19
ISBN/ISSN-nr:
1101–1084
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
175
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Naturcentrum AB återinventerat lavar och mossor, naturvårdsarter, trädslag, skogs- och trädtyper samt värdekärnor i 115 utslumpade cirkulära provytor med 20 m radie i naturreservatet Biskopstorp under 2019–2020. Resultatet jämförs med en tidigare inventering från 2000–2003.

Kontakt