Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2021:01 Regional miljöövervakning i Hallands län 2021-2026

Om publikationen

Löpnummer:
2021:01
Diarienummer:
502-5081-19
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna har under 2019/2020 haft i uppdrag att revidera programmen för den regionala miljöövervakningen i syfte att ta fram ett nytt övervakningsprogram för perioden 2021-2026. Detta program är resultatet av arbetet och det redovisar den planerade miljöövervakningen i Hallands län de kommande åren.

Miljöövervakningen är indelad i nio programområden som täcker in uppföljning av miljötillstånd i luft, skog, jordbruksmark, våtmarker, landskap, sötvatten, kust och hav samt miljögifter och hälsorelaterade miljöfaktorer.

Kontakt