2021:01 Regional miljöövervakning i Hallands län 2021-2026

Om publikationen

Löpnummer: 2021:01

Diarienummer: 502-5081-19

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 96

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna har under 2019/2020 haft i uppdrag att revidera programmen för den regionala miljöövervakningen i syfte att ta fram ett nytt övervakningsprogram för perioden 2021-2026. Detta program är resultatet av arbetet och det redovisar den planerade miljöövervakningen i Hallands län de kommande åren.

Miljöövervakningen är indelad i nio programområden som täcker in uppföljning av miljötillstånd i luft, skog, jordbruksmark, våtmarker, landskap, sötvatten, kust och hav samt miljögifter och hälsorelaterade miljöfaktorer.

Kontakt