Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2020:9 Bostadsmarknadsanalys Halland 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:09
Diarienummer:
405-4360-20
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Bostadsmarknadsanalys Halland 2020 är en del i Länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen analyserar årligen bostadsmarknaden i länet och rapporten grundar sig dels på kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten som Boverket årligen skickar ut till landets alla kommuner och dels från statistiska centralbyrån (SCB).

Rapporten är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länet, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i länet.

 

Kontakt