Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2020:7 Uppföljning av bokporlav Varicellaria velata i Sverige 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län följde Naturcentrum AB under hösten 2019 upp samtliga kända förekomster av bokporlav Varicellaria velata i Sverige (Skåne, Halland och Västra Götalands län). Därutöver besöktes en ny lokal i Halland, Högalt i Laholms kommun, varifrån bokporlav rapporterats 2015.

Uppföljningens syfte har varit att klarlägga artens aktuella status och notera förändringar sedan tidigare liknande uppföljningar gjordes 2008 och 2013.

Denna rapport redovisar status 2019 och översiktligt förändringar 2013-2019.

Kontakt