Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2020:6 Inledande studier av bubbelrev på Lilla Middelgrund

Om publikationen

Löpnummer:
2020:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport

Sju områden med aktiv metangasbubbling och i flertalet fall med omfattande bubbelrevsstrukturer har hittats på Lilla Middelgrund på djup mellan cirka 9 – 24 meter. Mycket riklig algpåväxt på de grundaste lokalerna gjorde det svårt att avgöra när hårdbottensubstraten utgjordes av karbonatstrukturer kontra vanliga stenar, men förekomst av bubbelrevsstrukturer kunde konstateras i samtliga dessa områden.

I ett lite djupare område i ostkanten på grundet hittades endast bakteriefläckar. De största och mest omfattande bubbelrevsstrukturerna hittades i ett område på norra delen av grundet.

På en lokal, relativt långt västerut på grundet, hittades rikliga förekomster av maerl tillsammans med omfattande bakteriefläckar och delvis begravda karbonatstrukturer. Konstaterade bubbelrevsförekomster täcker en yta på cirka 6 hektar.

Indikationer på metangasbubbling i den västligaste delen av grundet har hittills inte kunnat undersökas närmare med ROV på grund av ogynnsamma väderförhållanden och tidsbrist.

Kontakt