Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2020:5 Inledande studier av bubbelrev på Stora Middelgrund

Om publikationen

Löpnummer:
2020:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport

Sju områden med aktiv metangasbubbling och till en del med mycket stora bubbelrevsstrukturer har hittats på Stora Middelgrund på djup mellan cirka 14 - 24 meter.

Det största sammanhängande området med välutvecklade karbonatstrukturer ligger cirka 2 kilometer NNO om den grundaste delen på svenskt vatten. I detta område finns de största enskilda bubbelrevsstrukturer som hittills hittats på svenskt vatten, med närmare 4 meter höga domformade strukturer innehållande rikligt med hålrum och grottformationer, samt dessutom ett stort antal mindre strukturer av varierande form och med mellanliggande bakteriefläckar.

I ett område på den östra delen av grundet hittades omfattande bakteriefläckar samt mindre och delvis sedimenttäckta karbonatstrukturer. Detta område kan sannolikt ha påverkats av trålfiske.


Även runt den grundaste delen på svenskt vatten hittades ett stort antal ekolodsindikationer på metangasbubbling. Detta område är hittills bristfälligt undersökt med ROV på grund av ogynnsamma väderförhållanden och tidsbrist, men mindre karbonatstrukturer har hittats i området.

Sammanlagt täcker de dokumenterade bubbelområdena en yta på drygt 15 hektar. De bäst utvecklade bubbelreven har en rik flora och fauna samt förhöjda tätheter av fiskpopulationer jämfört med omkringliggande bottnar.

Kontakt