2020:4 Kunskapssammanställning om Fladens bubbelrev

Om publikationen

Löpnummer:
2020:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101– 1084
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 

Sex områden med aktiv metangasbubbling har hittats i randzoner runt Fladen utsjögrund på djup mellan cirka 20 - 44 meter.

Tre av dessa områden ligger på västsidan av Fladen och tre på ostsidan. I fyra av de undersökta bubbelområdena finns välutvecklade karbonatstrukturer (bubbelrev) med en stor mängd håligheter i kombination med rikliga bakteriefläckar (svavelbakterier - Beggiatoa spp.) på mellanliggande sedimentbottnar.

I två av de undersökta områdena, ett på vardera sidan om Fladen, har vi främst dokumenterat ett stort antal bakteriefläckar på sedimentbotten. Här finns sannolikt karbonatstrukturer under sedimentytan. Sammanlagt täcker de dokumenterade bubbelområdena en yta på cirka 25 hektar.

De bäst utvecklade bubbelreven har en rik flora och fauna samt förhöjda tätheter av fiskpopulationer jämfört med omkringliggande bottnar. En jämförelse av det först dokumenterade bubbelrevet vid sydvästra delen av Fladen mellan 2005 och 2018 indikerar att vissa arter har minskat kraftigt under denna period och att antalet fiskar också har minskat i antal och storlek.

Kontakt