2020:11 Tips på kulturhistoriska besöksmål i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer: 2020:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: ISSN: 1101–1084

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 41

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsidan av rapporten

Länsstyrelsen i Hallands län tipsar, i samverkan med Region Halland, om olika kulturhistoriska och arkeologiska besöksmål. Besöksmålen är utvalda med utgångspunkten att de bör ha informationsskyltning och att de ska vara tämligen tillgängliga. Man ska kunna besöka dem eller åtminstone se platserna utan alltför stora strapatser.

Många platser har mycket begränsade möjligheter till parkering, kanske får man återkomma till platsen om där redan är fullt. Ett femtiotal platser i hela länet är medtagna i denna digitala folder.

Finns ej i tryck. Skriv gärna ut själv.

Kontakt